Ωράριο λειτουργίας ⏤ Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 17:00

Εγγύηση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα της AIC είναι ελεγμένα και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ορίζονται απο τον κατασκευαστή. Στο διάστημα αυτό, παρέχονται δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά για τις βλάβες οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη.

Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προκύψει που αφορά την μεταφορά του προϊόντος προς και από την εταιρία μας επιβαρύνει τον πελάτη.

Κατά την αποστολή των προϊόντων για τον έλεγχο τους στην εταιρία μας, θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Αν για οποιονδήποτε λόγo δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία, τότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να συσκευαστεί το προϊόν με προστατευτικό περιτύλιγμα το οποίο και θα το προστατέψει από τυχόν φθορές.