Ωράριο λειτουργίας ⏤ Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00

Καμπίνες Rack & Αξεσουάρ

Καμπίνες Rack & Αξεσουάρ

Η δομημένη καλωδίωση είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του δικτύου σας. Είναι η οργανωμένη συλλογή καλωδίων χαλκού ή οπτικών ινών με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και υλικών σε τοίχους, οροφές, αγωγούς κλπ. που συνδέουν όλο τον εξοπλισμό πληροφορικής του κτιρίου στο τοπικό σας δίκτυο και στο διαδίκτυο.