Δικτυακός εξοπλισμός

Δικτυακός εξοπλισμός
Ο δικτυακός εξοπλισμός είναι τα στοιχεία τα οποία απαρτίζεται το δίκτυό μας. Με λίγα λόγια οι συσκευές και οι καλωδιώσεις. Σε ένα οικιακό δίκτυο ο συνηθέστερος εξοπλισμός είναι ο δρομολογητής (router).Σε μια επιχείρηση είναι ένας δρομολογητής (router), ένα switch (συσκευή με πολλαπλές θύρες ethernet), ένα η περισσότερα access points, καθώς και άλλες συσκευές δικτύου όπως κάμερες, καταγραφικά κτλ.